Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΒ «Η Βιολογία αλλάζει την Κοινωνία» ανακοινώνονται δύο Συμπόσια:

  • Συμπόσιο: «Αλληλούχιση DNA Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing): Θεωρία και Εφαρμογές»
  • Συμπόσιο: «Σύγχρονες μεθοδολογίες για τις Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης»

Για την πραγματοποίηση των Συμποσίων ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι είκοσι. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής, όπως και το ακριβές πρόγραμμα του κάθε Συμποσίου θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Με εκτίμηση

Η οργανωτική επιτροπή