Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων κυρίως συναδέλφων σε νέα μεθοδολογικά και τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Βιολογία και ειδικά στην ανάλυση γενετικού υλικού, διοργανώνει το 5ο Μετεκπαιδευτικό συμπόσιο «Εφαρμογές της αλληλούχισης DNA νέας γενιάς (NGS) στη διαγνωστική γενετική».

Στους μετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί σε δύο συνεδρίες: την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την θεωρητική βάση της NGS τεχνολογίας και το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 όπου θα πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος και η ανάλυση πραγματικών περιστατικών.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι 20 Νοεμβρίου 2018 και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για την πραγματοποίηση του συμποσίου ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι είκοσι.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ