Μετά την διαμόρφωση του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν στο Συνέδριο είναι οι ακόλουθες:

[table id=7 /]