ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – A’ Φάση Περιλήψεις

Η υποβολή των εργασιών γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η περίληψη επισυνάπτεται ως αρχείο.

Με την παραλαβή της υποβολής της εργασίας από την Οργανωτική Επιτροπή, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τον κωδικό υποβολής.

Σημαντικό! Στο αρχείο της περίληψης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η θεματική ενότητα στην οποία επιθυμείτε να κριθεί η εργασία.

Σημαντικό! Είναι απαραίτητο να γίνει επισύναψη της απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης της συμμετοχής στο συνέδριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων είναι η 05/10/2018

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπερσύνδεσμου, παρακαλούμε η αποστολή της περίληψης να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου 11congresspev@gmail.com και θέμα Abstract_Submission_11congressPEV

Οι οδηγίες μορφοποίησης, μπορούν να βρεθούν εδώ.