Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. Το αντίτιμο της εγγραφής ορίσθηκε ως εξής:

[table id=1 /]

***Νέα ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής.***

Με την εγγραφή κάθε σύνεδρος έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα ομιλιών και ανακοινώσεων που θα γίνεται στις δύο αίθουσες του συνεδρίου, εκτός από τα εκπαιδευτικά Δορυφορικά Συμπόσια. Πρόσθετα θα παραλαμβάνει το έντυπο υλικό, το τελικό πρόγραμμα και τον τόμο των περιλήψεων, καθώς και το σχετικό CD (με ειδικό πρόγραμμα αναζήτησης θεμάτων, ονομάτων, κ.τ.λ.) και τα λοιπά έντυπα.

Ειδικά για τους συναδέλφους της Β’βάθμιας εκπαίδευσης θα υπάρχει η δυνατότητα να αποκτούν ή να παραγγέλνουν ένα CD με ολοκληρωμένο υλικό για την Ολυμπιάδα Βιολογίας.

Μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για τουλάχιστον έναν από τους συγγραφείς των επιστημονικών ανακοινώσεων.

Για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, κατά τη διαδικασία της προεγγραφής, μπορείτε να μεταφέρετε το τελικό ποσό εγγραφής στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμ Λογ. : 6749 -113614- 229

IBANGR29 0171 7490 0067 4911 3614 229

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του συνέδρου. Κατά την κατάθεσή σας παρακαλούμε όπως πληρώσετε τα όποια έξοδα κατάθεσης, ώστε να λάβουμε το κανονικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στην εγγραφή σας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας για τους φοιτητές ή της κάρτας μέλους για τα ενεργά μέλη. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν η εγγραφή γίνει στη γραμματεία του συνεδρίου, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω POS.