Στα πλαίσια του συνεδρίου απενεμήθησαν τα εξής βραβεία:

  • Βραβείο Αριστείας “ΦΩΤΗ ΚΑΦΑΤΟΥ”
  • Βραβείο Labbox “ΦΩΤΗ ΚΑΦΑΤΟΥ”